Universitat Rovira i Virgili

Banc d'assajos multifuncional

|Alt imatge central|

El Grup de Recerca en Enginyeria Tèrmica Aplicada CREVER disposa en les seves intal · lacions d'un banc per a l'assaig d'equips tèrmics de petita potència (100 kW), format per:

L'energia tèrmica es genera mitjançant una caldera d'oli tèrmic que pot treballar entre 80 ºC i 300 ºC.

L'aigua calenta es genera per mitjà d'un intercanviador oli / aigua i té un rang de treball entre 40 ºC i 120 ºC.

La refrigeració es realitza mitjançant un aerorrefrigerante que disposa de 2 ventiladors de velocitat constant i un de velocitat variable. Per temperatures de refrigeració inferiors a la temperatura ambient el banc disposa d'una màquina de compressió que permet treballar amb temperatures entre 4 ºC i 30 ºC.

La mesura de cabal es realitza amb cabalímetres electromagnètics, i les de temperatura amb sondes PT-100. En els equips refrigerats per aire, el control de temperatura i humitat, es realitza mitjançant una UTA. Per al control de cabals i temperatures, el SCADA disposa de mòduls PID que actuen sobre els posicionadors de les VCT i / o sobre els variadors de freqüència.

El sistema de control permet mantenir les desviacions mitjanes de temperatura inferiors a +/- 0,2 K, i les de cabal inferiors a +/- 1%.

Equips que poden assajar al banc:

|Alt imatge columna dreta|