Universitat Rovira i Virgili

CREVER - Grup de Recerca d'Enginyeria Tèrmica Aplicada

El CREVER - Grup de Recerca en Enginyeria Tèrmica Aplicada és un grup de recerca multidisciplinari de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, dedicat a la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies en energies renovables i a la millora de l'eficiència energètica.

Taulell d'Anuncis

Més informació