Universitat Rovira i Virgili

Línies de recerca

L'activitat del grup esta orientada a la recerca, la innovació tecnològica i la formació d'investigadors en solucions que contribueixin a accelerar la descarbonització dels sistemes energètics actuals pels sectors industrial, terciari i residencial.

Les línies de recerca en les que el CREVER treballa actualment són:

|Alt imatge columna dreta|