Universitat Rovira i Virgili

El Grup CREVER

El CREVER és un grup de recerca multidisciplinari de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que desenvolupa activitats de recerca i formació de postgrau en Sistemes de Poligeneració Distribuïda d'Energia en edificis i indústries per tal d'aconseguir una alta eficiència energètica i una adequada utilització d'energies renovables.

La recerca està centrada en refrigeració i bombes de calor per absorció i la integració i optimització de plantes i equips de producció d'energia elèctrica, fred i calor tant per edificis com per aplicacions industrials.

 

Dades Rellevants

Any d'inici: 1989

Grup de Recerca Consolidat: 2021SGR00833 (àmbit: Enginyeria i Arquitectura)

Responsable: Alberto Coronas Salcedo

Antecedents i objectius

El CREVER va iniciar les seves activitats el 1989. Des de 1994 ha estat reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Aquests grups es caracteritzen per la qualitat i coherència de la seva tasca investigadora, acreditada a través de les seves publicacions i participacions en projectes de recerca i transferència així com la difusió de coneixements i resultats a la societat. El CREVER participa en projectes d'R+D+i d'alt nivell nacional i internacional i també de cooperació amb tercers països.

Treballa per la transferència de tecnologia i coneixements orientada a la societat en general i al teixit empresarial, especialment a empreses de refrigeració i aire condicionat, d'energies renovables, d'enginyeria energètica i de processos. L'objectiu és contribuir de forma favorable en l'estructura socioeconòmica del nostre entorn. Aquestes activitats es materialitzen en convenis i contractes d'assessorament, realització d'estudis, prestació de serveis a empreses i administracions que ho sol·licitin per a desenvolupar nous productes, processos o prototips.

En l'àmbit acadèmic, lidera una àmplia oferta d'estudis de postgrau, mestratge i doctorat d'alta qualitat en col·laboració amb altres grups i universitats d'àmbit estatal i internacional. Aquests estudis se centren en tècniques energètiques, de climatització, refrigeració i integració d'energies renovables aplicades al desenvolupament de productes i processos productius, per tal de donar resposta a la demanda social i empresarial d'experts i especialistes en aquests àmbits.

Colaboracions

Actualment, el CREVER colabora amb els següents grups:

- IU-RESCAT

   

Staff del CREVER