Universitat Rovira i Virgili

Instal·lacions

|Alt imatge|

El Grup de Recerca en Enginyeria Tèrmica Aplicada - CREVER disposa de las següentes instal·lacions:

  1. Banc d'assajos multifuncional per a caracteritzar bombes de calor, refredadores tèrmiques i motors tèrmics de petita potència ►Més informació
     
  2. Instal·lació experimental per a l'estudi dels processos de transferència de calor i matèria en processos d'absorció i desorció ►Més informació
     
  3. Laboratori de tecnologies de climatització i tècniques de difusió i control ►Més informació
     
  4. Laboratori de propietats termofísiques de fluids i mescles ►Més informació