Universitat Rovira i Virgili

Instal·lació experimental per l'estudi de transferència de calor i matèria

|Alt imatge central|

El Grup de Recerca en Enginyeria Tèrmica Aplicada disposa d'un espai de 140 m2 per a la instal·lació de bancs d'assaig per a processos de transferència de calor i matèria, en processos d'absorció i desorció.

Aquestes instal·lacions són dissenyades, muntades i assajades pel grup de recerca.

L'objectiu d'aquest tipus d'instal·lacions és l'estudi de diversos processos d'interès en tecnologies de refrigeració d'absorció, com són l'absorció i desorció des del punt de vista de la transferència de calor i de matèria.

La finalitat principal d'aquest tipus d'instal · lacions i estudis és la transferència de tecnologia, bé a través d'investigacions de caràcter intern (tesis doctorals, màsters, etc.), o bé com a servei extern a empreses, institucions, etc.

Alguns estudis experimentals amb bancs d'assaig realitzats els últims anys:

Alguns elements que s’assagen:

|Alt imatge columna dreta|