Universitat Rovira i Virgili

Optimització del Disseny Integral i de la Gestió Energètica de Sistemes Avançats de Microtrigeneració en Edificis

Pla Nacional d'I+D+i / ENE2006 - 15700 C02-01/CON


De 10/2006 a 09/2009

Estat: finalitzat

Investigador principal: Alberto Coronas

Membres del grup que hi participen: Bruno, J.C; Marimón, M.A; Ortiga, J.