Universitat Rovira i Virgili

Estalvi i Eficiència Energètica en Vaixells de Pesca

Projectes Singulars i Estratègics - Ministeri d'Educació i Ciència (2007-08) /PSE-370300-2006-5

De 2006 a 2010

Estat: en curs

Investigador principal del CREVER: Alberto Coronas

Membres del grup que hi participen: Bruno, J.C.

http://www.peixeverde.org