Universitat Rovira i Virgili

Dessalació per Òsmosi Inversa mitjançant Energia Solar Tèrmica

Pla Nacinal d'I+D+I 2004-07: 25.000€/ ENE 2005-08381-C03-03/ALT

De 12/2005 a 12/2008

Estat: finalitzat

Investigador principal: Joan Carles Bruno

Membres del grup que hi participen: Martinez, D.; López, J.