Universitat Rovira i Virgili

Mitigació de les Emissions de CO2 mitjançant l'ús de Xarxes de Calor, Fred i Electricitat en Polígons Industrials

Programa INTERREG IIIC - ECOSIND: 100.000€

De 02/09/2004 a 30/06/2006

Estat: finalitzat

Investigador principal: Alberto Coronas

Membres del grup que hi participen: Bruno, J.C.; Bourouis, M.;Mestra, A.;Fayo, M.