Universitat Rovira i Virgili

Greenbuilding

Aplicació del Programa Greenbuilding (GBP) per promoure l'eficiència energètica i les energies renovables en edificis no residencials (Intelligent Energy - Europe Programme / EIE/04/057/S07.38638)

De 01/01/2005 a 31/12/2006

Estat: finalitzat

Investigador principal: Alberto Coronas

Membres del grup que hi participen: Bruno, J.C.; Bonnet, C.

El consum energètic al sector de l'edificació no residencial representa un 6,13% del consum energètic total a Espanya. Des de l'any 1980 fins al 2000, el consum energètic d'aquest sector gairebé s'ha triplicat al nostre país. I es preveu que aquest consum es dobli per a l'any 2012.

La situació a nivell europeu és molt similar. Al seu Llibre Verd sobre Eficiència Energètica, la Comissió Europea va identificar el sector de l'edificació com una de les àrees on es pot aconseguir més estalvi relacionat amb l'eficiència energètica, ja que en suposa més del 40% de la demanda d'energia final a Europa.

GREENBUILDING és un programa de caràcter voluntari iniciat per la Comissió Europea el 2005. El seu objectiu és donar reconeixement públic, a nivell nacional i europeu, a propietaris d'edificis no residencials que estiguin disposats a reduir el consum energètic i/o introduir l'ús de fonts d'energia renovable als seus edificis (nous o existents).

En una primera fase pilot (2005-2006), la infraestructura per dur a terme el Programa GREENBUILDING es va implantar a diversos països europeus mitjançant el projecte GREENBUILDING, recolzat per l'IEE (Intelligent Energy Europe) de la Comissió Europea.