Universitat Rovira i Virgili

Acció concertada en sistemes de poligeneració d'energia amb aplicacions locals integrades

Acció concertada en sistemes de poligeneració d'energia amb aplicacions locals integrades (European Comission - VI Framework Programme / TREN/04/FP6EN/S07.31777/506486)

De 01/07/2004 a 30/06/2006

Estat: finalitzat

Investigador principal: Alberto Coronas

Membres del grup que hi participen: Bruno, J.C.; Bourouis, M.; Mestra, A.