Universitat Rovira i Virgili

BoilEff

Augment de l'eficiència d'instal·lacions de calderes (European Comission - Intelligent Energy - Europe: EIE/06/134/S12448721)

De Febrer 2007 a Octubre 2009

Estat: finalitzat

Investigador principal: Albero Coronas

Membres del grup que hi participen: Puig, M.; Quince, N.; Bruno, J.C.

/projectes_boileff.php

Segons estudis realitzats, les instal·lacions de calefacció funcionen de forma menys eficient del que és tècnicament possible. Encara que les calderes han assolit un nivell tecnològic molt elevat, en moltes ocasions la seva instal·lació no es du a terme de la millor forma i, com a conseqüència, els rendiments anuals d'aquests equips estan per sota dels teòricament assequibles. Això és a causa d'errors, omissions, assessorament incomplet i també falta d'informació per part del client.

L'impacte de la calefacció en el sistema energètic és important. Actualment en Espanya, la calefacció representa, en valor mitjana, un 41% del consum energètic de les llars.
Una instal·lació d'alta qualitat tindrà un cost més elevat, tanmateix, tal instal·lació permetrà reduir el consum i els costos energètics del sistema així com també els costos per posteriors reparacions, serveis i manteniment.

El projecte europeu BOILEFF estudia, mitjançant la realització de proves en instal·lacions reals, les possibilitats d'augmentar el rendiment energètic de les calderes a partir d'una millora en la qualitat de les instal·lacions.