Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Investigació > Investigació

CREVER Grup d'Investigació d'Enginyeria Tèrmica AplicadaInvestigació

Projects in process

 • ABSORPH: Desarrollo de Bombas de Calor de Resorción para alta temperatura con refrigerantes naturales para aplicaciones industriales
Projects finished

 • AHP2 - Desenvolupament de Nous Fluids de Treball, Components i Configuracions per a Bombes de Calor d'Absorcion d'Altes Prestacions
 • DATABS - Modelització i integració eficient de refredadores i bombes de calor per absorció en sistemes de poligeneració mitjançant processat i reconciliació de dades 
 • CLIMABSOL- Intensificació dels processos d'absorció i dessorció amb la
  mescla NH3-LiNO3 per a la seva aplicació en sistemes de refrigeració solar per absorció.
 • NARILAR - New working fluids with natural refrigerants and ionic liquids for absorption refrigeration.
 • SARSIL - Solar refrigeration systems by absorption with ionic liquids as absorbents and ammonia as refrigerant. 
 • NANOCOOL - An Energy Efficient Air Conditioning systems with Temperature and Humidity independent controls based on the combination of a Liquid Desiccants Cycle with an adapted conventional air cooling system
 • SOLEF - Sistemes d'absorció per a la producció simultània de refrigeració i energia mecànica amb energia solar tèrmica o calor residual
 • PEIXE VERDE - Estalvi i Eficiència Energètica en Vaixells de Pesca
 • MEDIODIA - Multiplicació d'Esforços per al Desenvolupament, Innovai´co, Optimització i Disseny d'Hivernacles Avançats
 • TRIGENED - Optimització del Disseny Integral y de la Gestió Energètica de Sistemes Avançats de Microtrigeneració en Edificis
 • OSMOSOL - Dessalació per Òsmosi Inversa mitjançant Energia Solar Tèrmica
 • MITCO2 - Mitigació de les Emissions de CO2 mitjançant l'ús de Xarxes de Calor, Fred i Electricitat en Polígons Industrials
 • NANITAB - Mescles aquoses de nitrats i nitrits alcalins per a sistemes de climatització per absorció amb accionamient a alta temperatura
 • POLICITY - Xarxes d'energia en ciutats sostenibles
 • CITYNET - Desenvolupament d'una eina de gestió urbana integrada
 • ASOLREF - Sistemes Autònoms de Refrigeració Solar per Absorció
 • GREENBUILDING-PLUS - Aplicació del Programa Greenbuilding (GBP) per promoure eficiència energètica i energia renovable en edificis no residencials
 • BOILEFF - Augment de l'eficiència d'instal·lacions de calderes
 • HEGEL - Alta eficiència en aplicacions de Poligeneració
 • GREENBUILDING - Aplicació del Programa Greenbuilding (GBP) per promoure eficiència energètica i energia renovable en edificis no residencials
 • BIOPROM - Superació de les barreres no tècniques en la implementació de projectes de bioenergia en entorns urbans condensats
 • CAMELIA- Acció concertada en sistemes de poligeneració d'energia amb aplicacions locals integrades

Informació