Universitat Rovira i Virgili

Laboratory of climatization technologies and techniques of diffusion and control

|Alt imatge central|

Laboratory of climatization technologies and techniques of diffusion and control

Respecte al sistema de gestió i regulació, el laboratori disposa de controladors compactes i controladors programables. També disposa d'una estació de supervisió i gestió amb el software XWorks Plus i DESIGO INSIGHT de SIEMENS per al desenvolupament del sistema de control, programació dels controladors, regulació de la instal·lació, monitorització i recollida de dades en temps real de totes les sondes i estats de les comportes i vàlvules del laboratori. Els controladors instal·lats son els següents:

|Alt imatge columna dreta|