Universitat Rovira i Virgili

Màster universitari en Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia - 1a edició

Presentació

La societat s'enfronta a grans reptes: l'escalfament global del planeta, el canvi climàtic, la sobreexplotació dels recursos naturals i de les fonts d'energia convencionals, el creixement demogràfic als països en desenvolupament, la creixent demanda de refrigeració per a conservació d'aliments i confort, la concentració de la població en zones urbanes, etc. Per això calen noves estratègies i tecnologies que permetin continuar el desenvolupament social i econòmic de les nostres comunitats arreu del món, basades en les tecnologies netes i no en els combustibles fòssils.

Aquests reptes, i les noves tecnologies que s'estan desenvolupant per afrontar-los, requereixen professionals experts en sistemes i tecnologies de conversió d'energia per a xarxes energètiques intel·ligents. No serà possible disposar d'una indústria eficient i un sector preparat per aplicar els nous conceptes d'edificis de consum energètic sense tècnics especialitzats en les últimes tecnologies d'eficiència energètica i integració de renovables.

El màster universitari en Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia proporciona a investigadors i professionals la formació necessària per desenvolupar, dissenyar i gestionar sistemes energètics que operin amb fonts d'energia renovable i estiguin integrats en xarxes energètiques, per tal aconseguir una màxima eficiència i una alta disponibilitat.

Per tot això, les eines i els coneixements adquirits en aquest màster permeten aportar solucions per afrontar els reptes energètics actuals.

Mòduls del curs

L'estructura formativa es divideix en els següents mòduls principals:

Programa

Al MSc en Sistemes i Tecnologies de Conversió Energètica estudiareu solucions energètiques integrades per fer front a múltiples problemes complexos que preocupen a la nostra societat actualment: des de la recuperació d'energia de residus i l'ús i la integració de fonts d'energia renovable en xarxes intel·ligents d'energia fins a la seva aplicació final a edificis i instal·lacions industrials amb tecnologies energètiques baixes en carboni i rendibles.

Aquest innovador màster té com a objectiu proporcionar als graduats:

Coneixement del marc i les tendències actuals en el panorama energètic nacional i internacional.

Estructura del programa

Planificación en un any: Assignatures obligatòries

Assignatura Crèdits Modalitat
Anual
Elaboració, Planificació i Gestió de Projectes d’R+D+I 4.5 virtual
Treball de Fi Màster 18 virtual o presencial
Primer quadrimestre
Caracterització i Modelització de la Demanda Enerètica en Edificis 3 virtual
Determinacio de Propietats Termodinàmiques i de Transport de Fluids 4.5 virtual
Enginyeria Termodinàmica Avançada 4.5 virtual
Tecnologies d’Energis Renovables 3 virtual
Segon quadrimestre
Poligeneració d’energia i Integració Energètica 4.5 virtual
Tecnologies de Conversió d’Energies Tèrmica 4.5 virtual
Laboratori Integrat de Sistemes de Conversió Energètica 4.5 presencial

Assignatures optatives

Assignatura Crèdits Modalitat
Climatització i Estalvi Energètic en Edificis 4.5 virtual
Modelització i Simulació Dinàmica de Sistemes de Conversió d’Energia 4.5 presencial
Modelització i Simulació Termodinàmica de Processos i Sistemes 4.5 presencial

Ensenyament

Ús extensiu dels recursos en línia:

Conferències web, seminaris, conferències en viu, debats al fòrum, proves de progrés d'autoavaluació ... i suport individual d'un membre del professorat, a més de tot el material necessari en format electrònic.

Avaluació

Els mètodes d'avaluació inclouen proves en línia, resolució de problemes, treballs de projecte, habilitats de treball en equip, modelització d'estudis de casos i activitats experimentals. El seguiment del progrés dels estudiants és continu mitjançant una comunicació regular amb el professorat.

Instal·lacions

Requisits d'entrada

Els estudiants han d'estar en possessió d'un títol universitari oficial assolit a Espanya o qualsevol estat integrat a l'Espai Europeu d'Educació, en els següents camps d'enginyeria:

Mecànica, Energia, Elèctrica, Automatització, Química, Ambiental, Tecnologies Industrials, Física, Civil, Aeroespacial, Naval i altres relacionades

El programa s'imparteix en anglès, la qual cosa és una excel·lent oportunitat per reforçar la competitivitat professional dels estudiants. En aquest sentit, cal un nivell B2 mínim demostrat. Alternativament, si el candidat no té possessió d'un certificat, el coordinador acadèmic organitzarà una entrevista per comprovar el nivell de lectura, escolta i parla del candidat. Opcionalment, la tesi magistral es pot escriure en castellà.

Oportunitats de beca

El màster ofereix cada any acadèmic beques a candidats preinscrits. Les beques de màster de la URV tenen com a objectiu eximir els estudiants a temps complet que s'inscriuen recentment al màster. Beques Màster URV 2019-2020 són beques destinades a reclutar estudiants internacionals i nacionals amb una bona transcripció acadèmica per al programa de màster de la URV. Cobreixen la quota d'inscripció i una beca de viatge per a candidats internacionals.

Important: els candidats s'han de preinscriure al curs de màster abans de sol·licitar la beca. Període de sol·licitud del 6 d'abril al 20 de juny.

Oportunitats de la carrera

Els graduats en MSc en sistemes i tecnologies de conversió d'energia tenen excel·lents perspectives professionals:

Detalls generals
Duració 60 ECTS
Places disponible  20
Modalitat Semipresencial
Idioma Anglès
Horari No hi ha
Dates 30/09/2019 – 05/06/2020
Coordinació acdèmica Dr. Alberto Coronas Salcedo
Centre de la URV Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (URV)

Punts base


Col·laboració amb: 


Contacte:

Correo:

          masters.scs@urv.cat

          alberto.coronas@urv.cat

Tel: +34 977 559 665