Universitat Rovira i Virgili

CREVER - Grup de Recerca d'Enginyeria Tèrmica Aplicada

Master's Degree in Energy Conversion Systems and Technologies

Open registration term !


El CREVER - Grup de Recerca en Enginyeria Tèrmica Aplicada és un grup d'investigació multidisciplinar de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, dedicat a la recerca i desenvolupament de noves tecnologies en energies renovables i a la millora de l'eficiència energètica

Taulell d'Anuncis

Més notícies